PLANY UCHWALONE            SPORZĄDZANE   → OBOWIĄZUJĄCE   → MAPA ZBIORCZA