INFORMACJE O MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - Aktywne mapy z odnośnikami do stron z planami

Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków
PLANY OBOWIĄZUJĄCE


Aktywna mapa planów obowiązujących
PLANY UCHWALONE
oczekujące na wejście w życie


Aktywna mapa planów uchwalonych
PLANY SPORZĄDZANE


Aktywna mapa planów sporządzanych